зуек

  • 71шүрілдек — зат. зоол. Үйректің кішірек келген бір түрі (зуек). Қоқиқаз, теңіз кептері, бізтұмсық, бірқазан, ш ү р і л д е к, басқа да құстар еш өзгеріссіз біздің заманымызға дейін жетті (Қорғалжын, 44). Сан жағынан ең көбі – қызғыш, жылқышы, тауқұдірет,… …

    Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі